Offentlig utdanningsplan

Våre spesialistutdanninger

Helse Nord-Trøndelag tilbyr LIS-utdanning innen 26 spesialiteter. Foruten spesialitetene indremedisin, psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, må alle ha spesialiseringstid på universitetssykehus for å fullføre kliniske læringsmål del 3. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

Sist oppdatert 23.05.2023