Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer

LIS-lege og sykepleier på fødestue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kvinne, barn og familie som har ansvaret for LIS-utdanning i fødelshjelp og kvinnesykdommer. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023