Pårørende

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien.

​Mange pårørende er viktige ressurser i behandlingen og omsorgen for sine nære. 
​Barn er sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til alvorlig sykdom i nære relasjoner. ​Følg lenkene nedenfor, for å lese om pårørendes rettigheter.
Sist oppdatert 07.10.2022