Barn som pårørende

Barn og unge i familien?

Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Tre barn smiler til kamera. Foto.

Foto: Colourbox.com

Vi på sykehuset ønsker å bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Barn påvirkes når noen i familien er syke. De trenger at voksne er åpne og ærlige om det som skjer.

Vi spør alltid om pasientene våre har barn eller søsken som er under 18 år. Vi spør pasienten selv, eller den som følger pasienten til sykehuset, for eksempel ledsager eller foreldre.

Vi vil gjerne få vite litt om hvordan barna har det. Det gjør vi blant annet ved å spørre:

 • Hva heter barna og hvor gamle er de?
 • Hvor bor barna og hvem ivaretar dem når pasienten mottar behandling?
 • Hva vet barna om sykdommen og behandlingen? 

Dersom barna kan ha behov for informasjon eller oppfølging, er det vanlig å snakke mer om:

 • Hvordan barna har det.
 • Hva trenger barna å vite mer om.
 • Hvordan påvirker sykdommen hverdagen i familien.
 • Hvem som kan være ressurspersoner for barna: i familien, i nabolaget eller på skolen.  

 • Samtaler med deg om barna: Hva barna har opplevd, hva som er vanlige reaksjoner og hvordan dere snakker sammen om det som skjer. Andre tema kan være hvordan det er for deg å være forelder når familien opplever sykdom.
 • Samtaler med familien eller barna alene: Hva barna vet, hvordan hverdagslivet har endret seg, om alle har den informasjonen de trenger, hvordan familien håndterer situasjonen og hva som vil skje fremover.
 • Tilrettelegge når barn og unge skal på besøk på sykehuset.
 • Informasjon om gode steder å finne kunnskap, hjelp og støtte.
 • Kontakt og samarbeid med andre tjenester (eks helsesykepleier, skole eller andre).

Tips og råd til familien

Barn trenger åpenhet når noen i familien er syke. Åpenhet betyr at dere snakker om det som skjer og hvordan det oppleves. Barn trenger også å få være med å bestemme og bidra med oppgaver de mestrer.

Under finner du råd og tips om hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter behandling. Siden ulike behandlinger har ulik varighet, kan rådene leses både samlet og på ulike tidspunkt underveis i behandlingen.

 • Fortell barna om sykdom og behandling så tidlig som mulig
 • Tenk igjennom hva barna kan ha fått meg seg, hva de vet og hva de kan lure på
 • Snakk åpent med barna om det som skjer. Vær ærlig, bruk ord de forstår og oppfordre dem til å spørre hvis de lurer på noe
 • Vis gjerne tekst, bilder eller video som forklarer behandlingen, sykdommen eller som viser sykehuset. Bruk informasjon fra sykehuset eller gode nettsider
 • Planlegg hvordan dere skal ha kontakt ved en innleggelse (telefon/meldinger/chat eller besøk på sykehuset). Lag en liste med kontaktinformasjon til sykehuset og ha den tilgjengelig hjemme så alle vet hvor den er
 • Planlegg det som skal skje hjemme og lag oversikter over vanlige ting som måltider, lekser, husarbeid og fritidsaktiviteter
 • Er det spesielle hendelser i barnas liv det må tas hensyn til, for eksempel bursdager?
 • Snakk med barna om hvem som vil få informasjon om det som skjer, for eksempel familie, barnehage og skole
 • Spør barna hvem de ønsker skal vite om sykdommen og om de ønsker å fortelle selv
 • Snakk med barn og unge om hva de kan si hvis noen spør om sykdommen eller behandling

 • Informer barna om behandlingen og prognose. Vær ærlig og konkret.
 • Vi kan gi råd om hvordan man kan snakke med barn. Vi kan også bli med i samtaler, alene eller sammen med deg.
 • Snakk med oss om besøk på sykehuset og hvem som er kontaktpersoner for barna
 • Avtal hvordan dere skal holde kontakten med hverandre ved behandling
 • Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglige aktiviteter
 • Hold kontakt med familie, barnehage og skole.
 • Dersom du får en alvorlig beskjed: Informer barna etter at du selv har fått reagert. Involver andre voksne omsorgspersoner og be helsepersonell om å være tilstede hvis du ønsker det. Ikke vent for lenge med å informere barna. 

 • Bruk tid sammen. Fortsett med aktiviteter dere liker eller finn på nye.
 • Snakk med barna om hvordan sykdommen og behandlingen har påvirket dem og familien.
 • Fortell barna at de kan føle og mene hva de vil, og at det er greit både å være alene og sammen med venner.
 • Oppmuntre til vanlige fritidsaktiviteter
 • Snakk sammen om hva som vil skje fremover med sykdom, jobb og hverdagen i familien.
 • Snakk sammen om hvilke oppgaver barna har hjemme. Er de passende eller bør de endres? 
 • Si ja til hjelp og støtte fra andre til smått og stort, fra familie, venner, naboer, barnehage eller skole.
 • Hold kontakten med skole, barnehage og fritidsarenaer om familiens situasjon og utvikling av sykdommen.
 • Snakk med noen dersom du er bekymret for barna.

Vil du vite mer?

På helsenorge.no kan du lese mer om hva barn trenger, hvor du kan søke hjelp og hvordan du kan snakke med barn og unge

Barn kan få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.

Reiseutgifter for barn som pårørende

Pasientreiser (helsenorge.no)

Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal

Akuttmottak

Ingunn Haugskott

Avdeling for kreftbehandling

Ingebjørg Roel Bye og Cecilie Bergseth

74 09 89 83

Intensiv avdeling

Kristin Aakervik og Marita Brekken

Sengepost K1

Unni Skinderhaug

74 09 81 63

Sengepost K3

Liv Elin Bruem og Trude Espedal Larsen

74 09 81 86

Sengepost ortopedi

Anita Kåstad

74 09 81 89

Avdeling for revmatologi

Sissel Anette Rygh Veske

Dialysen

Gry Sandvik

Med A

Anne Kari Solvold, Kari Nyland og Therese Bardal Eldnes

Med B

Camilla Nielsen og Linda Syrstadeng

Med H

Margrete Nielsen

74 09 82 12

Medisinsk overvåkning, MOA

Hilde Bratli

Seksjon for sengepost, rehabilitering

Margareth S. Nordlie

74 09 89 40

Seksjon barsel og gynekologi sengepost og poliklinikk

Marie Johansen

Seksjon barn og unge

Siri Andersen

74 09 81 92

Nyfødtmedisinsk seksjon

Christina J. Vannebo

74 09 81 59

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) - poliklinikk

Julie Aalberg

74 09 86 96

Seksjon akutt

Katrine Kveli og Andre Nikolaisen

74 09 86 92

Seksjon alderspsykiatri

Grethe Kirknes Rostad

74 09 76 52

Seksjon allmenn poliklinikk

Thale Østgård

74 01 12 64

Seksjon allmenn sengepost

Anne Rundhaug, Elisabeth Sjaastad og Erlend Hildring Aas

74 09 86 86

Seksjon ARA døgn

Kato Jørås Pedersen og Maren Flyum

74 09 79 10

Seksjon ARA poliklinikk

Unni Tuset og Kristin Haltbrekken

Seksjon habilitering voksne (HAVO)

May Kristin Dullum

74 09 89 67

Seksjon lokal sikkerhet

Cecilie Pedersen

Seksjon psykose

Eva Kvarme, Margaret Ness og Kate Maiken Kildal

74 09 86 70

Avdeling DPS Stjørdal

Hanne Bjørnå, Mona Moen Hognes og Kjersti Gustad

74 84 90 66

Avdeling for bildediagnostikk

Vakthavende radiograf

74 09 81 47

Avdeling ambulanse

Aasta Kvam

92 46 40 33

Avdeling AMK

Elisabeth Bondø

74 21 58 15

 

Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid

Akuttmottak

Lone Øie Danielsen

74 21 58 15

Intensiv

Bodil Aaring og Catrine Steffenakk Lund

74 21 58 35

Kirurgisk avdeling H3

Ellinor Rønning

Kreftpoliklinikken

Ingri Langaas Mausner

74 21 54 68

Ortopedisk sengepost D3

Ronja Vatn

Medisin H4 sengepost

Houda Al-ikabi og Line Kristin Gjetvik

74 21 55 43

Medisin H5 Cor

May-Britt Holm

74 21 55 40

Medisin H5 sengepost

Grete Flått

74 21 55 40

Medisinsk poliklinikk

Tordis Lande

74 21 57 81

Nevrologisk avdeling

May Sissel Utvik (poliklinikk)

74 21 52 67

Barne- og habiliteringsavdelingen

Barnesykepleier Trude Modell

74 21 54 95

Gynekologi- og fødeavdelingen

Amalie Aslaksen

Seksjon BUP

Elin Haagensen (Ungdomsteamet) og Monica Due Brattås (Familieambulatoriet)

74 21 58 85

Seksjon akutt

Helga Vestermo-Reitan, Marit Olsen og Julie Øvereng Hals

74 21 57 80

Seksjon alderspsykiatri

Rigmor Ottesen

74 21 54 83

Seksjon allmenn, poliklinikk

Ann Kristin Hansen og Marianne Øyesvold

74 21 57 49

Seksjon allmenn, sengepost

Seksjon ARA poliklinikk

Kjersti Lyng og Ariel Whalen

74 21 56 92

Seksjon DPS Kolvereid

Ann-Mari Aune og Anne Mette Øiahals Eliassen

74 21 52 55

Seksjon psykose, poliklinikk

Grete Kristine Oksdøl Lervik

74 21 56 58

Seksjon psykose, sengepost

Harriet Monsen og Kent Ole Johansen

74 21 57 86

Avdeling for bildediagnostikk

Vakthavende radiograf

74 09 81 47

Avdeling ambulanse

Aasta Kvam

92 46 40 33

Avdeling AMK

Elisabeth Bondø

74 21 58 15

Koordinator barneansvarlig

Lærings- og mestringssenteret

Mette.Holte@helse-nordtrondelag.no

Koordinator: Mette Holte, tlf. 74 21 59 54

Leder: Ann Kathrin Hagen Røstad, tlf. 74 09 89 85

Meg også

Appen «Meg også» er for deg som opplever sykdom i familie eller vennekrets. Appen er gratis og kan lastes ned på nettbrett og/eller mobiltelefon ved å søke på "Meg også" i Appstore eller Play-butikken.

Les mer om appen på Oslo universitetssykehus sine nettsider. 

​Meg også finnes også som bok. Spør etter boken ved behandlingsstedet.
 
 

Andre apper tilpasset barn

Det finnes mange fine apper som er tilpasset barn som har som formål å forberede og trygge barn på det som kan møte de på sykehuset. 
 
 
 
 
 

Sist oppdatert 28.05.2024