Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Rettigheter og tilbud til pasienter og pårørende Helse Midt-Norge (8 min, 25 sek). Filmen er laget av Høgskulen i Volda i samarbeid med sosionomer og regional ressurs for pasient og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge.

Full oversikt over rettighetene dine  (helsenorge.no)

    Sist oppdatert 05.06.2020