Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

​Generell info om pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn billett til lokal minstetakst med offentlig transport.

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen.

Søker du som pasient, trenger du i utgangspunktet ikke å legge med oppmøtebekreftelse fra behandler når du søker. Ved behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må ansvarlig behandler dokumentere dette behovet. Har du behov for bruk av bil av trafikale årsaker, er det pasientreisekontoret som skal bekrefte behovet. Da kan du få dekket tilleggsutgifter som parkering, bom eller ferge.

En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Ledsager har rett til å få dekket reisen når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker. Det er viktig at oppmøtebekreftelse fra helsepersonell legges ved søknad. Helsepersonell finner skjema for oppmøtebekreftelse og dokumentasjon på pasientreiser.no.

Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen og kan søke om tapt arbeidsfortjeneste.

Hovedregelen er at pårørende, som ikke ledsager pasienten, ikke har rett til dekning av reiseutgifter. Det finnes noen unntak. Det er viktig at oppmøtebekreftelse fra helsepersonell legges ved søknad. Helsepersonell finner skjema for oppmøtebekreftelse og dokumentasjon på pasientreiser.no.

Barn kan få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.

Reiseutgifter for barn som pårørende

På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter elektronisk. Du kan også søke på papir. Søknadsskjema får du hos din behandler eller printer det ut fra helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, må behandleren din bestille transport. Når du trenger hjelp med reisen på en strekning der det ikke finnes rutegående transport, ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor.

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 05 515.

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag

Trenger du hjelp til reiseplanlegging utenfor vår åpningstid, kan du besøke disse nettstedene:

entur.no

atb.no

Du legger ut for reisen selv og sender reiseregning i etterkant.

Vi svarer gjerne på generelle henvendelser om informasjon per e-post.

 

Nasjonale nettsider

På det nasjonale nettstedet for pasientreiser finner du oversikt over bestillingsrutiner, regelverk, pasientrettigheter, transporttilbud, hva som ikke dekkes osv.   

Du kan laste ned skjemaet under, fylle ut, og sende til:

HNT HF
Pasientreiser
Postboks 333
7601 Levanger

Last ned skjema her (pdf)

Henvendelsen kan også sendes elektronisk via e-Dialog. Merk innsending med "Pasientreiser".​

Søk om refusjon elektronisk

Nå kan du sende inn elektronisk søknad om refusjon av reiseutgifter til behandling.
Logg deg inn på helsenorge.no for å søke elektronisk
Tre personer med mobiler og nettbrett utenfor en buss. Foto.
Sist oppdatert 19.12.2023