Pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Tidsfrist for svar er fire uker fra mottatt henvendelse.

Stetoskop og en bunke dokumenter. Foto.
Foto: Colourbox.com

​Helse Nord-Trøndelag kan av sikkerhetsmessige grunner ikke utlevere kopi av pasientjournal og logg kun basert på en e-post. Nedenfor finner du skjemaer for utskriving, som vi ber deg fylle ut og signere, og deretter retunere pr post til:

Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger.

Innsyn i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Du har rett til å få kopi av journalen din.

Request for copy of journal (english, pdf)

Utskrift av journallogg

Du kan be om å få utskrift av logg som viser hvem som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Request for access log of patient record (english, pdf)

Begrensning i innsyn av opplysninger i pasientjournal

Hvis det er nødvendig for å sikre forsvarlig helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din. Du har rett til å motsette deg dette. I såfall må du gi beskjed om dette på behandlingsstedet.

Retting/sletting av journal

Opplysninger eller utsagn i journalen kan slettes dersom de er feilaktige, misvisende, føles belastende eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Bestillingsskjema for retting og sletting av journal (pdf)

Sist oppdatert 11.06.2020