Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i ortopedisk kirurgi

To leger gipser en hånd. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi som har ansvaret for LIS-utdanning i ortopedisk kirurgi. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon. ​

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 27.01.2022