Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i generell kirurgi

Fjerningskirurgi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi som har ansvaret for LIS-utdanning i generell kirurgi. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i generell kirurgi ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i generell kirurgi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023