Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin er en medisinsk spesialitet som utøves på alle nivå i helsetjenesten. Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på hele befolkningen sin helse. Det hviler et spesielt ansvar på samfunnsmedisinen ved å medvirke til helhetlige tjenester med god samhandling mellom de ulike deltjenestene og nivå av helsetjenesten. HNT ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til å utdanne flere samfunnsmedisinere.

Ordsky med hovedord

Grafikk: Colourbox.com

Samfunnsmedisinsk praksis i et helseforetak har som mål å belyse og gi innsikt i:

 • planlegging av helsetilbud i helsetjenesten i sykehus
 • organisering, faglige premiss og arbeidsmetodar for helsetjenesten i sykehus
 • utvikling og bruk av virksomhetens system for styring og evaluering av drifta
 • bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid
 • lokal helseovervåking og helseinformasjon
 • medisinsk faglig rådgiving til beslutningstakere
 • helseopplysing og andre grupperettede forebyggende arbeid
 • oppbygging og organisering av helseforetakende sine tjenester til brukere
 • helsemessig beredskapsarbeid, smittevern-planer og pandemiberedskap
 • risiko- og sårbarhets-analyser, katastrofeplaner i samarbeid med helsetjenestene
 • bidrag til et helhetlig helsetjeneste tilbud for innbyggerne i samarbeid med ​kommunehelsetjenesten
​​

Spesialisering i samfunnsmedisin i Helse Nord-Trøndelag

​​

Sist oppdatert 21.03.2024