Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i blodsykdommer

Blodsykdommer er faget for deg som har interesser i skjæringspunktet mellom indremedisin, onkologi, immunologi og molekylærmedisin. Faget var tidligere en grenspesialitet av indremedisin og er et fag i rask utvikling.

LIS-lege i spesialiteten blodsykdommer smiler til kamera. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger som har ansvaret for utdanning i spesialiteten i blodsykdommer.

Spesialisering i blodsykdommer ved Sykehuset Levanger

Sist oppdatert 14.03.2023