Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi

Helsepersonell opererer på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Levanger som har ansvaret for LIS-utdanning i bryst- og endokrinkirurgi. Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i bryst- og endokrinkirurgi ved Sykehuset Levanger

Sist oppdatert 25.01.2022