Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi

 

Helsepersonell opererer pasient i operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi som har ansvaret for LIS-utdanning i gastroenterologisk kirurgi. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon. ​

Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Sykehuset Levanger


Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023