Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering

Lege ved Rehabiliteringsavdelingen. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger som har ansvaret for utdanning i spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger

Sist oppdatert 14.03.2023