En gruppe blå steiner

Nyttig informasjon om forskning i Helse Nord-Trøndelag

Forskning

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Helseforetaket har en egen Forskningsavdeling som veileder, gir råd og støtter opp om forskning.

Kontaktinformasjon Forskningsavdelingen

For forskere

  Forskning i Helse Nord-Trøndelag

   Medisinsk bibliotek

   Biblioteket er tilgjengelig for alle ansatte i helseforetaket, samt studenter som er i praksis ved sykehuset.
   Gå til Medisinsk bibliotek
   En bok åpen på et bord

   Kliniske studier

   Se liste over kliniske studier eller utprøvende behandlinger ved sykehusene i Norge. Dette er studier som blir utført på mennesker for å undersøke virkningen av legemidler eller andre behandlingsmetoder.
   Besøk hjemmeside for kliniske studier
   Lege undersøker pasient. Foto.

   Registre i Helse Nord-Trøndelag

   I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst. Det danner også grunnlag for faglig forbedringsarbeid.
   Gå til oversikten
   Puslespill brikker
   Sist oppdatert 01.03.2024