Mobil Klinisk Forskningspost

Mobil Klinisk Forskningspost («Forskningsposten») bistår alle klinikkene i foretaket ved gjennomføring av kliniske behandlingsstudier. Forskningsposten er en del av Forskningsavdelingen.

Våre tjenester  

Mobil Klinisk Forskningspost er en operativ enhet og tilbyr forskningsstøtte ved gjennomføring av kliniske behandlingsstudier.  

Forskningsposten kan blant annet bidrar med å:​ 

  • gi organisatorisk og praktisk støtte​ 
  • koordinere samarbeidet med samarbeidende/serviceenheter i foretaket​ 
  • koordinere/gjennomføre screening av pasienter​ 
  • koordinere undersøkelser​ 
  • gjennomføre datainnsamling i forbindelse med pasientbesøkene​ 
  • støtte og håndtere bruk av webCRF og forskningsapplikasjonen i Helseplattformen​ 
  • tilrettelegge for eller gjennomføre monitorering av studiene​ 
  • bistå ved arkivering av kontrakter og studiedokumenter​ 

Kontakt oss  

E-post adresse: HNT.forskningsposten@helse-nordtrondelag.no
Informasjon om ansatte finner du på kontaktsiden til Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag. 

Hvor finner du oss 

Forskningsposten har lokaler i Arken på Sykehuset Levanger. 

Sist oppdatert 20.11.2023