En person i en laboratoriefrakk som holder en sprøyte

Kliniske studier

Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke type behandlinger som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som blir utført på mennesker for å undersøke virkningen av legemiddel eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan legemidlene blir omdannet i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Hva er kliniske studier
En person i en laboratoriefrakk som holder en sprøyte

Mobil Klinisk Forskningspost

Mobil Klinisk Forskningspost («Forskningsposten») bistår alle klinikkene i foretaket ved gjennomføring av kliniske behandlingsstudier. Forskningsposten er en del av Forskningsavdelingen.
Mobil Klinisk forskningspost
En gruppe medisinske fagfolk

Oversikt over kliniske studier

På denne siden finner du informasjon om kliniske studier eller utprøvende behandling i Helse Nord-Trøndelag. Dette er studier som blir utført på mennesker for å undersøke virkningen av legemidler eller andre behandlingsmetoder. Studiene undersøker hvordan legemidler blir omdannet i kroppen og omfanget av bivirkninger.
Oversikt over kliniske studier
En gruppe mennesker som ser på en dataskjerm
Sist oppdatert 20.11.2023