Forskning

Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forsknings- og utviklingsarbeid til ansatte og samarbeidspartnere.

Kontakt

Forskningsavdelingen

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Kontaktpersoner

En person som smiler for kameraet

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Forskningssjefen har hovedansvaret for HNTs forskning og er av administrerende direktør delegert nødvendig myndighet for å kunne ivareta dette ansvaret

 • Ansvar for at all forskningsvirksomhet granskes i henhold til interne forskningsstrategier, vitenskapelig og faglig kvalitet, gjennomførbarhet og forsvarlighet i henhold til lovverk og ressurser

 • Tilrettelegging for forskning gjennom god forskningsinfrastruktur

 • Jobbe for å opprettholde vitenskapelig produksjon av god kvalitet

 • Forvaltning av forskningsdata i HNT

 • Stimulere til forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt mellom universitet, høgskoler og helseforetak

 • Utvikle og styrke samarbeidet med andre eksterne forskningsaktører

 • Bedrive egen forskning​
   
Et nærbilde av en kvinne som smiler

Bente Rømo Søreng

Saksbehandler

bente.romo.soreng@hnt.no 74 09 82 90

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriell
 • PRS-arbeid
 • Budsjettarbeid
 • Saksbehandler 
 • Kontaktperson for HNTs legat og stiftelselser

 

En kvinne som smiler til kameraet

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Bestilling, klargjøring og utlevering av data
 • Prosjektleder i Forskningsbiobank for polikliniske pasienter
 • SPSS – grunnleggende støtte i klargjøring av datasett/merging av filer
En kvinne med kort hår

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger


Virksomhet

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter​
 • Godkjenning av forskningsprosjekter (medlem i DAC) 
 • Spisskompetanse fra kliniske legemiddelstudier 
 • Oversikt over forskningsinfrastruktur, forskningsmiljø og bidra til å knytte kontakt med andre forskningsmiljø og forskningsnettverk ​

 

En person med krøllete hår

Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helse Nord-Trøndelag HF

Virksomhet

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Godkjenning av forskningsprosjekter (medlem i DAC)
 • Spisskompetanse innen kliniske intervensjonsstudier
 • Forskerprat i NRK radio
 • Oversikt over forskningsinfrastruktur, forskningsmiljø og bidra til å knytte kontakt med andre forskningsmiljø og forskningsnettverk
En kvinne med briller

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Godkjenning av forskningsprosjekter (medlem i DAC) 
 • Kompetanse fra basal og pre-klinisk forskning ​


Kontaktinformasjon
E-post: siv.helen.moen@helse-nordtrondelag.no

 

En mann som smiler til kameraet

Lennart Johansson

Personvernrådgiver for forskning

​Lennart.johansson@helse-nordtrondelag.no 74 09 80 54

​Kontorsted

Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Arbeidssted

Helseforetakene i Helse Midt-Norge​

Virksomhet

Personvernrådgiver for forskning skal oppgradere retningslinjer og rutiner for personvern og informasjonssikkerhet som gjelder forskning og kvalitetsstudier ved sykehusene i Helse Midt Norge. Dette vil blant annet innebære vurdering av personvern og informasjonssikkerhet i prosjekter som behandler personopplysninger, veiledning og opplæring av sykehusansatte og forskere.

Personvernrådgiver for forskning er en regional ressurs, og samarbeider på tvers av nivå og foretak. Det skal i den forbindelse legges til rette for regional praktisering av personvernlovgivningen innenfor spesialisthelsetjenesten.

Personvernrådgiver skal hovedsakelig være en ressurs for forskere og ansatte tilknyttet regionens helseforetak, men også eksterne forskere og studenter som ønsker utlevering av helseopplysninger fra Helse Nord-Trøndelag.

 

En kvinne med blondt hår

Marianne Lysne

Fagbibliotekar

marianne.lysne@hnt.no 74 09 83 36

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Låne ut faglitteratur til ansatte
 • Skaffe artikler til ansatte
 • Veilede i litteratursøk og endnote
 • «Bestill en bibliotekar​»: komme ut i avdelingene for å informere om bibliotekets ressurser og elektroniske tilganger

Kontaktinformasjon
E-post: marianne.lysne@hnt.no

En person med blondt hår

Marita Limstrand

Forskningssykepleier

marita.limstrand@hnt.no 74 01 98 41

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Registrering av pasientdata i store multisenterstudier
 • Oppdatering og kvalitetssikring av forskningsregister

Kontaktinformasjon
Tlf 74 01 98 41 / marita.limstrand@hnt.no

 

En mann med skallet hode

Erling Jermstad

IKT rådgiver

erling.jermstad@hnt.no 74 09 89 21

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • IT-bestiller Senter for virksomhetsstøtte og utvikling
  Superbruker eForsk/Teams/365
 • Statistikk; tilpassing, registrering, rapportering (SPSS)
 • Utforming/utskrift presentasjoner, postere og foldere
 • Veiledning/opplæring bruk av div. programvare (SPSS/Office)
 • Web, internett-/intranettpublisering
 • Lage/red. visittkort/bilder/audio/video
 • Tilrettelegge og koordinere bruk av lokaliteter og hjelpemidler i ARKEN

LINK

En mann med brunt hår

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger


Virksomhet

 • Tilrettelegging og koordinering av NTNU Link profesjonsstudiet i medisin
  NTNU Link Håndbok 3. studieår​
  NTNU Link Håndbok vår 4. studieår
  NTNU Link Håndbok høst 4. studieår
 • Kontaktledd mellom NTNU og HNT i forhold til Link Studiet
 • Gi veiledning og råd og støtte til Link - studentene
 • Bistå Forskningsavdelingen 

Mobil Klinisk Forskningspost

En person med langt hår

Magnhild Kristine Moan Ingebrigtsen

Studiekoordinator

magnhildkristinemoan.ingebrigtsen@helse-nordtrondelag.no 74 09 87 98

Kontorsted
Mobil Klinisk Forskningspost, Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Koordinator i Mobil Klinisk Forskningspost
 • Koordinere gjennomføring av kliniske studier
 • Bistå med praktisk forskningsstøtte i kliniske studier
Et nærbilde av en person som smiler

Melliane Muteba Olsen

Forskningssykepleier

melliane.muteba.olsen@hnt.no 74 09 73 75

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • koordinering og gjennomføring av kliniske studier
 • bistå med håndtering og innsamling av data i kliniske studier
 • oppfølging av pasienter i kliniske studier
 • bestilling, klargjøring og utlevering av forskningsdata
En mann med briller

Kontorsted
Forskningsavdelingen, Sykehuset Levanger

Virksomhet

 • Koordinere og gjennomføre kliniske studier
 • Biobanking/laboratoriearbeid
 • Bidra til systematisering av rutiner i klinisk forskningspost