Registre i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag er ansvarlig for flere registre. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst. De danner også grunnlag for faglig forbedringsarbeid og forskning. Dette kommer pasientene til gode gjennom forbedret diagnostikk, bedre pasientbehandling og oppfølging.

Sepsisregisteret

Sepsis oppstår når en infeksjon utløser en overreaksjon i kroppens immunsystem. Ved Helse Nord-Trøndelag HF blir alle pasienter som har eller utvikler infeksjon med sepsis registrert i Sepsisregisteret.
Sepsisregisteret
Kvinne ligger i sykeseng med helsepersonell rundt seg som behandler henne. Foto.
Sist oppdatert 24.05.2024