Utlevering av forskningsdata

Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

For å få tilgang til data fra Helse Nord-Trøndelag HF må man ha godkjenning fra REK og DAC

Forskningsavdelingen har eget søknadsskjema for bestilling

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

Legg ved:

  • ​Forskningsprotokoll
  • Publikasjonsplan
  • Kopi av søknad til og anbefaling fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) når egen anbefaling er nødvendig.
  • Kopi av søknad og fritak fra taushetsplikt fra REK når fritak er nødvendig
  • Kopi av søknad og konsesjon/tillatelse fra Datatilsynet//NSD når dette er nødvendig
  • For HUNT-prosjekt: godkjenning fra HUNT

Send søknad til postmottak@hnt.no

Kontaktperson: 

Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​, MellianeMuteba.Olsen@helse-nordtrondelag.no

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag, forskning@hnt.no​

Sist oppdatert 22.04.2024