Hvordan søke tilgang

Forskningsavdelingen har eget søknadsskjema for bestilling

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

Legg ved:

  • ​Forskningsprotokoll
  • Publikasjonsplan
  • Kopi av søknad til og anbefaling fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) når egen anbefaling er nødvendig.
  • Kopi av søknad og fritak fra taushetsplikt fra REK når fritak er nødvendig
  • Kopi av søknad og konsesjon/tillatelse fra Datatilsynet//NSD når dette er nødvendig
  • For HUNT-prosjekt: godkjenning fra HUNT

Send søknad til postmottak@hnt.no

Kontaktperson: 

Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​, MellianeMuteba.Olsen@helse-nordtrondelag.no

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag, forskning@hnt.no​

Sist oppdatert 24.05.2024