Medisinsk bibliotek

Her er lenker tilgjengelige bibliotekressurser. NB! Noen ressurser krever VPN-tilkobling.

Søk etter litteratur

Medisinsk bibliotek i Helse Nord-Trøndelag gir deg tilgang til mange elektroniske tidsskrift. For å lese artikler må du være pålogget HNT-nettet. Søk opp artikkeltittel i Google Scholar eller google tidsskriftet. Du kan bestille artikler det ikke er tilgang til. Send i så fall en epost til medisinsk.bibliotek@hnt.no​


MEDISINSK SØKEMOTOR OG DATABASE
www.clinicalkey.com

ClinicalKey er en medisinsk elektronisk ressurs tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag.

ClinicalKey tilbyr:

  • Over 1000 oppslagsverk (feks. anatomiske atlas, manualer og håndbøker)
  • Over 600 medisinske og kirurgiske tidsskrift (feks. The Lancet)
  • Prosedyrer med tilhørende videoer
  • Pasientinformasjon - over 15000 støtteark som kan tilpasses
  • Kliniske utprøvinger fra ClinicalTrials.gov database
  • Over 4500 retningslinjer
  • Multimedia - over 17000 medisinske og kirugiske videoer og over 2.2 millioner bilder.

Ressursen byr også på følgende:
Presentation Maker

Det er mulig å ha tilgang på hjemme-pc eller mobile enheter. Da må en opprette en bruker. Ta kontakt med fagbibliotekar hvis du ønsker hjelp og/eller en demonstrasjon av ressursen.

Korte introduksjonsvideoer:
https://www.youtube.com/watch?v=AXgkCvY5o50 
https://www.youtube.com/watch?v=2cPu8tyw6mU

ClinicalKey (Medisinsk nettressurs)


Helsebiblioteket  gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsebiblioteket

PubMed er en søkemotor som gir tilgang til sammendrag fra den bibliografiske databasen Medline.

PubMed er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har mer enn 26 millioner referanser til artikler fra ca. 4800 tidsskrifter internasjonalt fra 1966 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. PubMed oppdateres daglig.

PubMed

NAOB – Det Norske Akademis ordbok er en fritt tilgjengelig, løpende oppdatert digital ordbok, publisert på oppdrag fra Kulturdepartementet og støttet av en rekke av landets ledende allmennyttige stiftelser og fond. 

NAOB portretterer bokmålet og riksmålet fra tidlig 1800-tall frem til i dag: betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser (kollokasjoner), stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie/etymologi. NAOB vil være nyttig for dem som er fortrolige med norsk, og for dem som ikke har norsk som førstespråk.

Tilgang til databasen får du her

Biblioteket 
medisinsk.bibliotek@hnt.no
Plassert i Arken. 

Åpningstider
Biblioteket har selvbetjent utlån og innlevering av bøker. 

Sist oppdatert 22.03.2024