Data Access Committee

Godkjenning av forskningsprosjekt

Alle forskningsprosjekt som skal gjennomføres i HNT må være godkjent av Data Access Committee (DAC) før oppstart. DAC vurderer også interne kvalitetsforbedringsprosjekt, etablering av registre og innovasjonsprosjekt i HNT. Prosjektleder er ansvarlig for at søknad sendes til DAC.

Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag, og har opprettet Data Access Committee (DAC) for dette formålet. DAC vurderer prosjekter i henhold til personvernforordningen, relevant særlovgivning og HNTs egne retningslinjer/strategier for forskning. Dette innebærer at all forskning som gjennomføres i HNT må være godkjent av DAC før oppstart. Søknader fra eksterne prosjektledere som ønsker å benytte opplysninger fra HNT, eller rekruttere deltakere fra HNT skal også behandles i DAC. 
Dersom du lurer på om det er nødvendig å søke DAC før du setter i gang med et prosjekt,  ta kontakt med forskningsavdelingen på e-post til forskningsavdelingen@hnt.no.  

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet i henhold til gjeldende lovverk og foretakets egne retningslinjer/strategier for forskning. 
Mal og veiledning for utfylling av personvernkonsekvensvurdering (DPIA) - ehelse​ 

For at søknaden skal behandles må søknadsskjema til DAC fylles ut, og alle relevante vedlegg må legges ved søknadsskjema.

Alle søknader med vedlegg sendes med e-post til postmottak@hnt.no med kopi til forskningsavdelingen.
 

Søknadsskjema DAC
(Last ned og lagre skjema før du fyller ut)

Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Endringsskjema

Endringsskjema til DAC - forskningsprosjekt (pdf)

Endringsskjema til DAC - kvalitetsprosjekt (pdf)

Bestillingsskjema

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)​​​​

Bestillingsskjema av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og kvalitetsregistre (pdf)


Søknader som er mottatt innen oppgitt søknadsfrist vil bli behandlet på førstkommende DAC-møte. Svar vil normalt foreligge 1-2 uker etter DAC-møte. 

Planlagte DAC-møter i 2024

​​​Møtedato ​Søknadsfrist
15. januar 4. januar
5. februar 25. januar
26. februar 15. februar
18. mars 7. mars
8. april 28. mars
29. april 18. april
27. mai 16. mai
17. juni 6. juni
    

Kjersti Grønning, forskningssjef, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering, ph.d.
Siren Nymo, forskningsrådgiver,  ph.d. 
Ingrid Kathrin​ Hals, forskningsrådgiver, ph.d.
Lennart Johansson, personvernrådg
iver for forskning
Siv Helen Moen, forskningsrådgiver, ph.d.
Marlen Knutli, forskningskonsulent​​

Bente R. Søreng – saksbehandler
Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​
Marlen Knutli, forskningskonsulent​

Sist oppdatert 22.04.2024