Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Hvordan kan Forskningsavdelingen bistå deg som skal forske?

 • Foto: colourbox.com
  DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

  Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse...

 • Diagram
  Eksterne forskningsmidler

  Det finnes flere eksterne forskningsmidler du kan søke på for å få gjennomført din forskning.

 • Foto: colourbox.com
  Forskere i HNT

  Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med Ph.d. og stipendiater/Ph.d.-studenter.

 • Logo Forskningshåndboken. Bilde.
  Forskningshåndboken

  Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Haukland Universitetssykehus utviklet en håndbok som kan være til nytte for både erfarne og uerfarne forskere i alle faser av et forskningsprosjekt.

 • Ill.foto Helseforskningsportalen
  Helseforskningsportalen

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret!

 • Ikon
  Interne forskningsmidler

  For å bidra til å støtte opp om forskning finnes flere interne forskningsmidler du kan søke på for å få gjennomført din forskning.

Sist oppdatert 23.02.2024