En gruppe blå steiner

Nyttig informasjon om forskning i Helse Nord-Trøndelag

Forskning

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Helseforetaket har en egen Forskningsavdeling som veileder, gir råd og støtter opp om forskning.

Kontaktinformasjon Forskningsavdelingen

​​

​​

For forskere

 • Papirer som blir signert. Illustrasjon
  Forskningspublikasjoner i Helse Nord-Trøndelag

  Oversikt over NVI-godkjente forskningspublikasjoner fra forskere tilknyttet Helse Nord-Trøndelag HF.

 • En grønn og gul logo
  Forskningsstøtte

  Hvordan kan Forskningsavdelingen bistå deg som forsker? - Utlevering av forskningsdata - Godkjenning av forskningsprosjekt (DAC) - Oversikt forskningsmidler - Oversikt over forskere HNT

 • Tittelbilde Nyheter for forskere. Grafikk.
  Nyheter for forskere

  Her kan du finne omtale av nye kurs, oppslagsverk og andre nyheter som kan være relevant for deg som forsker.

 • Diagram
  Strategi og handlingsplan for forskning

  Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) etablerte en egen forskningsavdeling i 1999. Avdelingen har bred kontaktflate med et stort antall eksterne forskningsaktører, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Kliniske studier

Se liste over kliniske studier eller utprøvende behandlinger ved sykehusene i Norge. Dette er studier som blir utført på mennesker for å undersøke virkningen av legemidler eller andre behandlingsmetoder.
Besøk hjemmeside for kliniske studier
Lege undersøker pasient. Foto.

Forskning i Helse Nord-Trøndelag

Medisinsk bibliotek

Biblioteket er tilgjengelig for alle ansatte i helseforetaket, samt studenter som er i praksis ved sykehuset.
Gå til Medisinsk bibliotek
En bok åpen på et bord

Registre i Helse Nord-Trøndelag

I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst. Det danner også grunnlag for faglig forbedringsarbeid.
Gå til oversikten
Grafikk av forstørrelsesglass og annet forskningsutstyr
Sist oppdatert 23.02.2024