Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi yter mikrobiologisk service til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Nord-Trøndelag.

Mikrobiologisk diagnostikk omfatter

  • Påvisning av sykdomsframkallende mikrober ved dyrking og genpåvisning.

  • Testing av mikrobenes følsomhet for antibiotika. Veiledning i antibiotikabruk.

  • Påvisning av virus og antistoff.

 

Det medisinsk faglige ansvaret blir ivaretatt av legespesialist i medisinsk mikrobiologi (80% stilling i mikrobiologi, 20 % som smittevernlege).

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

  

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:00 - 17:00
  • Tirsdag 07:00 - 17:00
  • Onsdag 07:00 - 17:00
  • Torsdag 07:00 - 17:00
  • Fredag 07:00 - 15:30
  • Lørdag 07:30 - 14:30
  • Søndag 07:30 - 14:30
Øyeblikkelig hjelp og levering av prøver: hver dag hele året.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Faggruppe for bakteriologi (resistensbestemmelse, blodkultur og pussprøver)

Solrun Nebb

Fagbioingeniør

solrun.nebb@hnt.no 74 09 80 75

Faggruppe for bakteriologi (urinprøver, fæcesprøver og genitalia)

Carina Williksen

Fagbioingeniør

Carina.Williksen@hnt.no 74 09 80 25

 

Faggruppe for genteknologi

Inger Liljedal

Fagbioingeniør

Inger Liljedal@hnt.no 74 09 80 42

 

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I Laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.
Til laboratoriehåndbok, rekvisisjoner og bestillingsskjema
Et nærbilde av en kjede