Klinikk for intern service

Vi leverer tjenester til sykehus og kommunehelsetjenesten, som gir støtte i diagnostisering og behandling av pasienter. Klinikk for intern service forvalter også Helse Nord-Trøndelags bygningsareal og uteområder, og yter service og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Vår kjøkkenavdeling lager mat til inneliggende pasienter og drifter helseforetakets kantiner/kafeer. Vi har også ansvar for resepsjon, sentralbord, kontorstøtte, varelogistikk, lager og innkjøp.

Kontakt

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF Klinikk for intern service Postboks 333 7601 Levanger