Et nærbilde av en kjede

Laboratorietjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr avdelingen rådgivning og tolking av analysesvar.

Kontakt oss i Avdeling for laboratoriemedisin

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i én avdeling, og består av driftsenhetene Blodbanken, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for laboratoriemedisin

Blodbanken, Sykehuset Levanger

Blodbanken, Sykehuset Namsos

Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger

Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

Laboratorie for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen har til sammen ca. 110 ansatte, som består av leger, bioingeniører og assistenter.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)


Laboratoriehåndboka gir en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Informasjonen er primært rettet mot helsepersonell.

Veiledning i riktig bruk av våre tjenester

Vi gjør oppmerksom på at gratis prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi leveres fra oss under forutsetning av at prøvene sendes til våre laboratorier.

Medisinsk biokjemi, Levanger og Blodbank

Medisinsk biokjemi, Namsos

Medisinsk mikrobiologi, Levanger

Beskrivelse av prøvetakingsutstyr til Medisinsk mikrobiologi med bestillingsnummer og bruksområde (eqs public)

Har du en pasient som skal gjennomføre framtidige blodtransfusjoner i sin hjemkommune? Les om våre anbefalinger for transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus.

Anbefalinger ved blodtransfusjon (HNTs kvalitetssystem)

E-læringskurset «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentilg sykehus» krever pålogging for ikke-ansatte, det vil si at brukere må  logge seg på via ID-porten  (krever at bruker har et norsk fødselsnummer).

  • Velg «Logg på»  øverst til høyre i skjermbildet

  • Velg den elektroniske ID løsningen du ønsker å benytte  og følg instruksjoner på skjerm.

  • Velg «Kurskatalog» på øverste menylinje

  • Velg «E-læring»

  • Skriv «Transfusjon» i søkefeltet, og trykk Enter.

  • Velg «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentlig sykehus»

  • Etter gjennomføring må kurset lukkes ved å lukke skjermbildet. Da kommer man tilbake til Læringsportalen. Velg  «Registrerer fullført kurs» og legg inn opplysninger det spørres etter.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider med kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i primær- og spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulenter (bioingeniører) og legespesialister er tilknyttet 23 ulike sykehus. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene. 

Les mer på noklus.no

Sist oppdatert 05.12.2022