En stor bygning med parkeringsplass

Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

Vi bistår sykehusets avdelinger med blodprøvetaking på inneliggende pasienter og i poliklinikken og har ansvar for sædundersøkelser i forbindelse med steriliseringskontroll.  Avdelingen analyserer blodprøver og andre kroppsvæsker.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

  

 

Kontakt

Telefon

Prøvetakingslab og steriliseringskontroll

74 21 56 43
 • Mandag 08:00 - 14:45
 • Tirsdag 08:00 - 14:45
 • Onsdag 08:00 - 14:45
 • Torsdag 08:00 - 14:45
 • Fredag 08:00 - 14:45
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Vi gjør oppmerksom på at levering av sædprøve til steriliseringskontroll krever timebestilling.

Vakttelefon for helsepersonell

74 21 56 43
 • Mandag 08:00 - 14:45
 • Tirsdag 08:00 - 14:45
 • Onsdag 08:00 - 14:45
 • Torsdag 08:00 - 14:45
 • Fredag 08:00 - 14:45
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Vakttelefon for helsepersonell

74 21 56 44
Utenfor ordinær arbeidstid

Slik finner du fram

Oppmøtested

Laboratoriet ligger i 1.etasje i H-blokka.
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Julie Hasvåg

Fagbioingeniør

julieosen.fornes@hnt.no 74 21 54 22

Faggruppen analyserer de fleste medisinsk biokjemiske analysene i serum/plasma og urin.​

Tone Helen Jonassen

Fagbioingeniør

tone.helen.jonassen@hnt.no 74 21 59 30

​Faggruppen utfører alle vanlige hematologianalyser og koagulasjonsanalyser.

Gøril Kvitvang Johansen

Fagbioingeniør

Goril.Kvitvang@helse-nordtrondelag.no 74 21 58 39

Faggruppen har ansvar for prøvetaking av inneliggende pasienter, prøvebehandling/prøvemottak/prøveforsendelse, i tillegg til blodgassanalysene og endel manuelle analyser.

 

Karin Pettersen

IKT-koordinator / Konstituert seksjonsleder Medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

karin.pettersen@hnt.no 74 21 52 82

Lena Løfblad

Spesialist i medisinsk biokjemi

lena.løfblad@stolav.no 72 82 09 36

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I Laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.
Til laboratoriehåndboka, rekvisisjoner og bestillingsskjema
Et nærbilde av en kjede