Inngangsparti Blodbanken Sykehuset Namsos. Foto.

Blodbanken, Sykehuset Namsos

Vi tapper blod og har ansvar for at våre blodgivere blir godt ivaretatt. Vi utfører laboratorieanalyser i forbindelse med blodtransfusjon, og har overordnet ansvar for at blodmottakere mottar trygge blodprodukter.

Blodbanken betjenes på dagtid av bioingeniører som har sitt faste tjenestested der. På kveld og natt utføres blodbanktjenestene av bioingeniører på medisinsk biokjemi. Blodbankpersonalet har bakvakt.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:00 - 15:00
  • Tirsdag 07:00 - 15:00
  • Onsdag 07:00 - 15:00
  • Torsdag 07:00 - 15:00
  • Fredag 07:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Bestilling av blodprodukter utenfor ordinær åpningstid: 74 21 56 44

Slik finner du fram

Oppmøtested

Blodbanken har egen inngang ved bussholdeplassen.

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Birgit Johanne Hoel Stubbe

Birgit.H.Stubbe@hnt.no 74 09 84 66

​Avtale med St.Olavs Hospital om medisinsk faglig rådgiving.

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I Laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.
Til laboratoriehåndbok, rekvisisjoner og bestillingsskjema
Et nærbilde av en kjede