Avdeling for laboratoriemedisin

Avdeling for laboratoriemedisin bidrar til forebygging, diagnostisering og behandling av pasienter ved å levere prøvesvar, blodprodukter og andre tjenester.

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i en avdeling, og består av driftsenhetene Blodbanken, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

Avdelingen har til sammen cirka 110 ansatte, som består av leger, bioingeniører, helsesekretærer og assistenter.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene. Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår laboratoriehåndbok.

 

Kvalitetshåndboken for Avdeling for laboratoriemedisin (EQS public, HNTs kvalitetssystem)

Laboratoriehåndbok (EQS public, HNTs kvalitetssystem)

Logo, firmanavn

 

Kontakt

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag
Avdeling for laboratoriemedisin
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Kjetil Landsem

Avdelingsleder

kjetil.landsem@hnt.no 74 09 81 33

Mobil: 99 43 18 58

Anne Britt Folden

Kvalitetsrådgiver

annebritt.folden@hnt.no 74 09 84 60

Karin Pettersen

IKT-koordinator / Konstituert seksjonsleder Medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

karin.pettersen@hnt.no 74 21 52 82

Jill Anne Fossum

IKT-rådgiver

JillAnneT.Fossum@hnt.no 74 09 84 92

Bernt Marius Tromsdal

Rådgiver

Bernt.Tromsdal@hnt.no 95 29 39 90

Lena Løfblad

Spesialist i medisinsk biokjemi

lena.løfblad@stolav.no 72 82 09 36

Randi Rekkebo

Laboratoriekonsulent

Randi.Rekkebo@hnt.no 74 09 83 24

Berit Harbak

Laboratoriekonsulent

Berit.Harbak@hnt.no 74 09 83 24

Anne Bakken Smiseth

Laboratoriekonsulent

AnneBakken.Smiseth@hnt.no 74 09 83 24

Mobil: 918 60 520

Lena Løfblad

Spesialist i medisinsk biokjemi

lena.løfblad@stolav.no 72 82 09 36

Laboratorietjenester

Oversikt over analyser vi utfører og veiledning i hvordan prøvene skal tas finner du i laboratoriehåndboka.
Laboratoriehåndbok, rekvisisjoner og bestillingsskjema
DNA-molekyl. Grafikk.