Inngangsparti Sykehuset Levanger. Foto.

Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger

Vi bistår sykehusets avdelinger med blodprøvetaking på inneliggende pasienter og i poliklinikken, og utfører spermieundersøkelser ved timebestilling. Avdelingen analyserer blodprøver og andre kroppsvæsker.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)

  
 

Kontakt

Telefon

Spermieprøver, etter avtale

74 09 81 37
Telefontid timebestilling: man-fre 08:00 - 15:00

Vakttelefon for helsepersonell

74 09 81 37

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering og ventesone i fellesekspedisjon for poliklinikk. Denne ligger på bakkeplan, i hovedinngangen.
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Elin Øien

Fagbioingeniør

Elin.Oien@hnt.no 74 09 84 22

Faggruppen analyserer de fleste medisinsk biokjemiske analysene i serum/plasma og urin.

Ellen Annette H. Gylland

Fagbioingeniør

Ellen.A.Gylland@hnt.no 74 09 74 93

Faggruppen utfører alle vanlige hematologianalyser og koagulasjonsanalyser.

 

Inger A.L. Moe

Fagbioingeniør

Inger.Moe@hnt.no 74 09 86 42

Faggruppen har ansvar for prøvetaking av inneliggende pasienter, prøvebehandling/prøvemottak/prøveforsendelse i tillegg til endel manuelle analyser som for eksempel elektroforese.

 

Randi Jensen

Fagbioingeniør

randi.jensen@hnt.no 74 09 84 62

​Faggruppen har ansvar for poliklinisk prøvetaking, samt ulike prosjekter og studier. Spermieundersøkelsene ligger også under denne faggruppen.

 

Lena Løfblad

Spesialist i medisinsk biokjemi

lena.løfblad@stolav.no 72 82 09 36

Laboratorietjenester

Avdeling for Laboratoriemedisin analyserer og leverer prøvesvar på en rekke områder. I Laboratoriehåndboka er det en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Vi har også rekvisisjoner og bestillingsskjema til prøvetakingsmateriell.
Til laboratoriehåndboka, rekvisisjoner og bestillingsskjema
Et nærbilde av en kjede