Regional koordinerende enhet (RKE) og Regional vurderingsenhet (RVE)

Vi har oversikt over, og gir informasjon om, offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion Midt-Norge. RVE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Våre oppgaver

 • Ha oversikt over regionens private og offentlige habiliterings- og rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og ventetider.
 • Gi informasjon om private og offentlige habiliterings- og rehabiliteringstilbud til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere (kommunehelsetjenesten, fastleger, helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner med flere).
 • Drifte informasjonstelefonen for habilitering og rehabilitering - 800 300 61 - med helsefaglig personell og drifte nettside med oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester i regionen.
 • Vurdere alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner.
 • Ha en koordineringsfunksjon for habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via Koordinerende enhet i helseforetakene og ut i kommunene.
 • Bidra til utvikling av Koordinerende enhet i sykehusområdene i regionen.
 • Samarbeider med de regionale koordinerende enhetene i de andre helseregionene gjennom et nasjonalt
  nettverk som også har samarbeidsmøter med Helsedirektoratet
 • De fire regionale koordineringsenhetene samarbeider om drift av den nasjonale rådgivningstelefonen for ReHabilitering 800 300 61. Telefonen betjenes av helsepersonell og kan gi råd om habilitering- og rehabiliteringstilbud til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Drifter nettside med oppdatert informasjon om habilitering og rehabiliteringstilbud, rutiner for
  koordineringsordningene (koordinator og individuell plan), kontaktnettverk og møteplasser for samhandling
 • RKE har etablert et kontaktnettverk og faste møteplasser med kontaktpersoner og koordinerende enheter
  (KE) i spesialisthelsetjenesten og kommunene
 • Være pådriver for arbeidet med individuell plan (IP) og koordinatorfunksjonen i spesialisthelsetjenesten i regionen
 • Deltar i samhandlingsvirksomhet i regionen av relevans for habilitering og rehabilitering, samt koordinering omkring pasienter med komplekse eller
  langvarige helsetjenestebehov
 • Du kan kontakte rådgiver ved RKE og RKE på mail: rehab@hnt.no 

Koordinerende enheter i Helse Midt

Helse Nord-Trøndelag

St.Olav

Helse Møre og Romsdal

Regional koordinerende enhet i øvrige helseregioner

Helse Vest

Helse Sør-øst

Helse Nord

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

RVE - regional vurderingsenhet for rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister for innbyggere bosatt i Midt-Norge til rehabiliteringsinstitusjoner sendes til Regional vurderingsenhet (RVE). Dette gjelder selv om ønsket rehabiliteringsinstitusjon ligger i annen helseregion. På RVEs nettsider finner du blant annet informasjon om rehabiliteringstilbud, habiliteringstilbud og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud, samt informasjon vedrørende henvisning og ventetider.
Les om behandlingstilbud og rutiner vedrørende henvisning
Pasienter i en gymsal får treningsveiledning. Foto.