Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen har ansvar for å følge opp og videreutvikle samhandlingsreformens intensjoner og de inngåtte samarbeidsavtalene mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag.

Samhandlingsavdelingen jobber for å bedre samhandlingen både internt i egen organisasjon, og i overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjeneste i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Hanne Mathilde Frøyshov

Fagsjef og konstituert samhandlingssjef

hanne.mathilde.froyshov@helse-nordtrondelag.no 47 31 95 16

Nancy Haugan

Rådgiver og koordinator

nancy.haugan@hnt.no 74 09 89 35

Kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider

En god oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste er avgjørende for at vi skal kunne tilby pasientene våre et helhetlig og godt behandlingstilbud. Helse Nord-Trøndelag og samarbeidende kommuner har felles samhandlingssider, der du blant annet finner felles avtaler og rutiner, informasjon om samarbeidsutvalg, tall, statistikk og kontaktinformasjon.
Samhandling
Helsefellesskapet Nordre Trøndelag sin logo. Grafikk.