Direktørens stab

Direktørens stab har en støttefunksjon til klinikkene på begge sykehus. Se siden til den enkelte enhet for informasjon om de ulike enhetens ansvar, oppgaver og kontaktinformasjon.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos