Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Koordinerende enhet er også kontaktpunkt for samarbeid med kommunene, legger til rette for brukermedvirkning og har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.

Sist oppdatert 21.08.2019