Tjenester

Laboratorietjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi.

Laboratorietjenester

Kompetansetjenester

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et helhetlig og spesialisert behandlingstilbud til pasienter med ulike alvorlige typer spiseforstyrrelser i Helse Midt-Norge.

Kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Rehabiliteringstjenester

Alle henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner sendes til et felles henvisningsmottak.

Regionalt henvisningsmottak

Sist oppdatert 31.03.2016