Tidligere "Raskere tilbake"

Arbeidsrettet behandling og rehabilitering

Målsetningen for arbeidsrettet rehabilitering er at sykmeldte arbeidstakere raskere skal kunne komme tilbake på jobb. Rehabiliteringstilbudet skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud.

Ved søknad om arbeidsrettet rehabilitering eller behandling er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med.

Henvisning sendes direkte til behandlingsstedet, som selv foretar rettighetsvurdering.

Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser (som for eksempel angst og depresjon). Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

Sist oppdatert 17.07.2023