Korona

Rehabilitering etter covid-19

De fleste som har hatt covid-19 sykdom går tilbake til sitt normale liv etter smitte. Noen kan få senvirkninger, uavhengig av om de har hatt et mildt eller alvorlig sykdomsforløp. Symptomer, alvorlighetsgraden og varigheten av senvirkninger kan variere fra person til person. Symptomer som vedvarer over fire uker, og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som personen utførte før sykdom; i hjem, arbeid, skole eller fritid, bør vurderes med tanke på rehabilitering. Alvorlighetsgraden av funksjonstapet vil være avgjørende for spesialiseringsnivå på eventuell rehabilitering.

Rehabiliteringstilbud i Helse Midt-Norge

Det finnes flere rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom både i sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Alvorlighetsgrad og type funksjonstap vil være avgjørende for spesialiseringsnivå, behandlingstilbud og behandlingssted.

Nasjonal veileder om rehabilitering etter covid-19 (helsedirektoratet.no)Informasjon om rehabilitering etter covid- 19 oversatt til 14 språk​

De mest aktuelle rehabiliteringstilbudene vil være innen diagnosegruppene lungesykdommer, sammensatte og/eller komplekse lidelser og rehabilitering med arbeid som mål

Ta kontakt med regional vurderingsenhet (RVE) for mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene. Rehabiliteringstelefonen 800 300 61

Kommunale rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet i kommunen du bor i kan gi deg mer utfyllende informasjon om kommunale rehabiliteringstilbud.

Koordinerende enheter i kommunene i Midt-Norge

Oversikt over sykehus (helseforetak) og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud etter covid-19 sykdom.

Sykehus i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud / senfølgeutredning etter covid-19

Senfølgeklinikken ved St.Olavs hospital tilbyr poliklinisk tilbud til pasienter med senfølger etter covid-19 sykdom.

Senfølgeutredning etter covid-19​

Sykehuset Levanger har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Levanger.

Rehabilitering covid-19 ved Sykehuset Levanger

Ålesund sjukehus har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Rehabiliteringen gis ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund.

Rehabilitering covid -19 ved Ålesund sjukehus (helse-mr.no)

Private institusjoner i Helse Midt-Norge med rehabiliteringstilbud

Meråker kurbad har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har et komplekst sykdomsbilde. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Komplekst sykdomsbilde". 

Meråker kurbad (meraker-kurbad.no)

Muritunet har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer, komplekst sykdomsbilde, og rehabilitering med arbeid som mål 

Muritunet (muritunet.no) 

Namdal rehabilitering har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Namdal Rehabilitering (namdalrehab.no)

Selli rehabilitering har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemerog/eller et komplekst sykdomsbilde . Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer" og "Komplekst sykdomsbilde".

Selli Rehabiliteringssenter (selli.no)

Treningsklinikken har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Treningsklinikken (treningsklinikken.no)

Unicare  Røros har rehabiliteringstilbud til pasienter etter covid-19 som har lungeproblemer. Tilbudet inngår i diagnosegruppen "Lungesykdommer". 

Unicare Røros (unicare.no)Sist oppdatert 26.04.2024