Rehabiliteringstilbud

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Rehabilitering til pasienter som har vært kritisk syke eller som har følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer som trenger spesialisert rehabilitering. Tilbudet retter seg primært til pasienter som trenger rehabilitering etter sykehusbehandlinger.

​Sykehus med rehabiliteringstilbud

Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, rehabilitering

Private institusjoner som har rehabiliteringstilbud

Henvisning til rehabilitering og habilitering

Rutiner for henvisning til privat rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten er forskjellig, avhengig av hvor henvisningen kommer fra.
Rutiner for henvisning
Mann og gutt går tur på en skogsveg. Foto.
Sist oppdatert 26.04.2024