Kapellet ved Sykehuset Namsos. Foto.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

Når du selv eller en av dine nærmeste blir innlagt på sykehus, kan det dukke opp tanker og følelser som det kan være godt å snakke med noen om - eller kanskje bare være sammen med noen om. Preste- og samtaletjenesten er der for deg enten du er pasient eller pårørende.

 


Preste- og samtaletjenesten har erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med preste- og samtaletjenesten. Vi respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.


Arbeidsoppgaver

Preste- og samtaletjenesten har både en kirkelig og en mer allmenn virksomhet. Vi står til tjeneste med forbønn, dåp, nattverd, velsignelse, båreandakter og andre kirkelige handlinger. Likevel er det samtalene med pasienter, pårørende og ansatte som er noe av det aller viktigste vi gjør. Du bestemmer selv hva en slik samtale skal handle om.

Du kan snakke om det som er vondt og vanskelig i forhold til livet, sykdom, behandling, smerter, angst, depresjoner, familiesituasjon, tro og tvil. Og du kan snakke om glede, takknemlighet og gode ting.

I sykehuset benyttes vi også i kriser, i familiekommunikasjon, i temaer knyttet til etikk og verdier, i tverrfaglig samarbeid, som samtalepartner for ansatte og studenter og i undervisning.


Diakon ved Sykehuset Namsos

Diakon Astrid Bergslid. Foto.

Diakon Astrid Bergslid. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Astrid Bergslid er sykehusdiakon på Sykehuset Namsos. Hun har kontorsted i A-blokka 3.etasje, første kontor til høyre.

Du kan kontakte henne direkte eller be personalet på avdelingen, der du eller en av dine nærmeste er innlagt, formidle kontakt.


Kontakt

Slik finner du fram

Adresse

Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:00
  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos