Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Nord-Trøndelag er en arena for samarbeid og informasjonsutveksling mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell. LMS skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med  kliniske avdelinger og brukerorganisasjoner.

Lærings- og mestringssenteret jobber for at personer med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse og langvarige helseutfordringer og deres pårørende, får tilbud om pasient- og pårørendeopplæring av god kvalitet.

 • Lærings- og mestringssenterets oppgave er å koordinere pasient- og pårørendeopplæring.
 • Brukererfaring og fagkunnskap sidestilles ved planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak
 • Pedagogisk kompetanse til helsepersonell og brukere
 • Informasjonssenter og møteplass 

Opplæring av pasienter og pårørende skal være en del av det standardiserte pasientforløpet, uavhengig av språk, kultur og levesett.

 • Å gi pasienter og pårørende økt kunnskap om egen sykdom og økt innsikt i egen situasjon for å kunne forebygge forverring og blir styrket i mestring av egen hverdag.
 • Å kvalitetssikre tjenester og bidra til en mer pasientorientert helsetjeneste, der pasienter aktivt deltar i beslutninger om egen helse og utvikling av helsetjenesten.

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Tjenestene utvikles i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere. Vi tilbyr kompetansehevende tilbud til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunene, med mål om å styrke helsepedagogiske verktøy i fagutøvelsen.

Vi tilbyr:

 • Grunnkurs i helsepedagogikk
 • Fagdager med helsepedagogiske tema
 • Motiverende samtale, introduksjonskurs
 • Presentasjonsteknikk

Ann Kathrin Hagen Røstad - leder

Mette Holte - rådgiver

Inger Lise Brede - rådgiver

Liv Eli Lysfjord - rådgiver

Kontakt

Telefon

Sykehuset Namsos

74 21 53 64
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sykehuset Levanger

74 09 89 85
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sykehuset Levanger: Lærings- og mestringssenteret ligger i sykehusets hovedbygning.

Kart over sykehusområdet til Sykehuset Levanger. Grafikk.
Lærings- og mestringssenteret ligger i sykehusets hovedbygning (inngang 1).
Inngangsparti Sykehuset Levanger. Foto.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

Hovedinngangen på Sykehuset Levanger.

 

Sykehuset Namsos: Lærings- og mestringssenteret ligger i eget bygg i Overhallsvegen 24.

Diagram

 

En høy vinkel utsikt over en by
Lærings- og mestringssenteret ligger i et eget bygg i Overhallsvegen 24.

 

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Kurs og møter

Kurs og gruppetilbud for pasienter og pårørende

Søk og filtrer i vår oversiktsside over opplæringstilbud knyttet til læring og mestring i Helse Nord-Trøndelag.
Finn aktuelt tilbud for deg
Voksne personer lærer sammen. Foto.