Åse Marit Prestrud Mahlum er sykehusprest og har kontorsted på Sykehuset Levanger.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Preste- og samtaletjenesten i Helse Nord-Trøndelag er et tilbud til pasienter, pårørende og personal (ansatte og studenter) ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.

 


Åse Marit Prestrud Mahlum, sykehusprest

Åse Marit Prestrud Mahlum, sykehusprest

Åse Marit Prestrud Mahlum er sykehusprest og har kontorsted på Sykehuset Levanger.

Preste- og samtaletjenesten er, med noen unntak, tilgjengelig alle hverdager 08.00-15.30 og kan kontaktes på telefon 740 98 360
Personalet på avdelingene kan også formidle kontakt.

Vår viktigste oppgave er å være tilgjengelig for deg og din aktuelle livssituasjon.

Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale, refleksjon og personlig nærvær. Det kan dreie seg om relasjonene til ens nærmeste eller om livssituasjonen totalt sett. Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn.

Ansatte i preste- og samtaletjenesten er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Samtaletilbudet er for alle uavhengig av livssyn og inngår som en del av sykehusets helhetlige pasienttilbud.
Vi formidler gjerne kontakt med ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi har taushetsplikt og samtalene refereres ikke i journal. Henvisning er ikke nødvendig.

I tillegg til individuelle samtaler tilbyr vi også ritualer/ kirkelige handlinger, undervisning, veiledning og samtalegrupper, både for pasienter, pårørende og personale. Ta kontakt for mer informasjon.


Kontakt

Slik finner du fram

Adresse

Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger