Inngangsparti A-blokka ved Sykehuset Namsos. Foto.

Fag og kvalitet

Våre hovedoppgaver er kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid. Dette omfatter behandling av klagesaker, oppfølging av tilsyn, smittevern, pasientforløp/pakkeforløp, rådgiving om helsejuridiske spørsmål, kvalitetssystemet, internrevisjon og ansvar for beredskap.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos