Et nærbilde av en kjede

Laboratorietjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr avdelingen rådgivning og tolking av analysesvar.

Kontakt oss i Avdeling for laboratoriemedisin

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i én avdeling, og består av driftsenhetene Blodbanken, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for laboratoriemedisin

Blodbanken, Sykehuset Levanger

Blodbanken, Sykehuset Namsos

Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Levanger

Laboratorie for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos

Laboratorie for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen har til sammen ca. 110 ansatte, som består av leger, bioingeniører og assistenter.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene.

Kvalitetshåndboken til Avdeling for laboratoriemedisin (eqs public)

Akkrediteringsomfanget er beskrevet i vår labhåndbok (eqs public)


Laboratoriehåndboka gir en oversikt over analyser vi utfører ved laboratoriene i Helse Nord-Trøndelag, og veiledning i hvordan prøvene skal tas. Informasjonen er primært rettet mot helsepersonell.

Veiledning i riktig bruk av våre tjenester

Nytt bestillingssystem for prøvetakingsutstyr

Helse Midt-Norge v/ Logistikksenter HMN åpnet den 22. april 2024 en ny, digital bestillingsportal for prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner. Portalen blir felles for St. Olav, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. Bestillingene vil behandles av logistikksenteret på Heimdal som åpnet i 2022. 

Du må registrere din rekvirent (f.eks. legekontor/sykehjem) i portalen for å gjennomføre bestillinger. 

Dette gjøres ved å gå til Bestillingsportal prøvetakingsutstyr – Helse Midt-Norge (helse-midt.no) og trykke på knappen for «Opprett bruker».

Deretter gjør du følgende: 

 1.  Finn ditt selskap i rekvirentoversikten nederst i skjemaet (benytt søkefeltet for   å enklest finne frem).
 2.  Velg ditt selskap, og du vil få beskjed om å aktivere rekvirenten. Trykk på   markert tekst for å gjøre dette.
 3.  Fyll inn et telefonnummerog en epostadresse som er et felles kontaktpunkt   for legesenteret (typisk post@eksempel...)

Nå har du aktivert ditt legekontor for bestillinger, og vil på oppgitt epostadresse motta en epost hvor du kan sette et passord for å deretter logge deg inn i systemet.

Når du har logget deg inn i systemet som rekvirent kan du opprette bestillere som kan bestille prøvetakingsutstyr på vegne av rekvirent.

 

Har du spørsmål eller behøver hjelp med å komme i gang?

Les brukerdokumentasjonen her: https://hmn-bestillingsportal-ls.helse-midt.no/dokumentasjon/ eller kontakt oss på HMN.prøvetakingsutstyr@stolav.no

Du kan allerede nå forhåndsregistrere din rekvirent (f.eks. legekontor/sykehjem) i portalen slik at dere er klare til å gjøre bestillinger når løsningen tas i bruk fom. 22.04.2024

For å gjøre dette går du til Bestillingsportal prøvetakingsutstyr – Helse Midt-Norge (helse-midt.no) og trykker på knappen for «Opprett bruker».

Deretter gjør du følgende:

 1.  Finn ditt selskap i rekvirentoversikten nederst i skjemaet (benytt søkefeltet for å enklest finne frem).
 2.  Velg ditt selskap, og du vil få beskjed om å aktivere rekvirenten. Trykk på markert tekst for å gjøre dette.
 3.  Fyll inn et telefonnummerog en epostadresse som er et felles kontaktpunkt for legesenteret (typisk post@eksempel...)

Nå har du aktivert ditt legekontor for bestillinger, og vil på oppgitt epostadresse motta en epost hvor du kan sette et passord for å deretter logge deg inn i systemet.

Når du har logget deg inn i systemet som rekvirent kan du opprette bestillere som kan bestille prøvetakingsutstyr på vegne av rekvirent.

Har du spørsmål eller behøver hjelp med å komme i gang?

Les brukerdokumentasjonen her: https://hmn-bestillingsportal-ls.helse-midt.no/dokumentasjon/ eller kontakt oss på

HMN.prøvetakingsutstyr@stolav.no

Dersom dere har problemer med  at dere ikke finner varer på lista som er tilgjengelig kan dere enten ta kontakt direkte i bestillingsløsningen ved å skrive melding der, eller ta kontakt direkte til oss på laboratoriene i HNT.

De opprinnelige lenkene vil etterhvert bli inaktive/fjernes.

Vi gjør oppmerksom på at gratis prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi leveres fra oss under forutsetning av at prøvene sendes til våre laboratorier.

Medisinsk biokjemi, Levanger og Blodbank

Medisinsk biokjemi, Namsos

Medisinsk mikrobiologi, Levanger

Beskrivelse av prøvetakingsutstyr til Medisinsk mikrobiologi med bestillingsnummer og bruksområde (eqs public)

Har du en pasient som skal gjennomføre framtidige blodtransfusjoner i sin hjemkommune? Les om våre anbefalinger for transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus.

Anbefalinger ved blodtransfusjon (HNTs kvalitetssystem)

E-læringskurset «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentilg sykehus» krever pålogging for ikke-ansatte, det vil si at brukere må  logge seg på via ID-porten  (krever at bruker har et norsk fødselsnummer).

 • Velg «Logg på»  øverst til høyre i skjermbildet

 • Velg den elektroniske ID løsningen du ønsker å benytte  og følg instruksjoner på skjerm.

 • Velg «Kurskatalog» på øverste menylinje

 • Velg «E-læring»

 • Skriv «Transfusjon» i søkefeltet, og trykk Enter.

 • Velg «Transfusjon av blodprodukter i utenfor offentlig sykehus»

 • Etter gjennomføring må kurset lukkes ved å lukke skjermbildet. Da kommer man tilbake til Læringsportalen. Velg  «Registrerer fullført kurs» og legg inn opplysninger det spørres etter.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider med kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i primær- og spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulenter (bioingeniører) og legespesialister er tilknyttet 23 ulike sykehus. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene. 

Les mer på noklus.no

Sist oppdatert 05.12.2022