Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i geriatri

Ung lege undersøker eldre pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger og Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos som har ansvaret for LIS-utdanning i geriatri. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i geriatri ved Sykehuset Levanger

Spesialisering i geriatri ved Sykehuset Namsos

Sist oppdatert 14.03.2023