Rehabilitering og habilitering

Behandlingssteder i Midt-Norge

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Sist oppdatert 04.09.2023