Fremgangsmåte ved prøvetaking av MRSA

MRSA er en bakterie som har utviklet motstandsdyktighet mot en rekke vanlige antibiotika. For å forebygge spredning av bakterien skal pasienter med forhøyet sannsynlighet for smitte screenes i forkant av innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Screening gjelder ikke dersom pasienten kun skal til røntgenundersøkelse eller ta blodprøve på laboratoriet.

​​Kriterier for screening av motstandsdyktige bakterier (MRSA)


  • Bruk vanlige bact.us glass.
  • Merk alle prøveglass med pasientens navn, fødselsnummer og hvor prøven er tatt fra (Eks. Nese, hals etc.)
  • Prøvene sendes til Sykehuset Levanger for analyse

bact.us glass

Bact.us glass

​​Slik fyller du ut rekvisisjon for forhåndsundersøkelse av MRSA​​

1. Neseprøve

Samme pensel brukes i begge nesebor. Før penselen cirka en centimeter innenfor neseboret og stryk penselen mot innsiden av nesevingen tre ganger. Sett penselen direkte tilbake i røret uten at den berører ytterkanten av prøveglasset. Brekk av plastpinnen ved den rosa streken, slik at korken kan skrues til på glasset.

2. Halsprøve

Stryk penselen tre ganger over tonsiller, bakre ganeseil og bakre svelgvegg. Sett penselen direkte tilbake i røret uten at den berører ytterkanten av prøveglasset.

3. Eventuelt fra åpne sår, ferske arr etter infeksjoner, aktive hudlidelser (eksemhud/psoriasis), defekt hud / utslett

Bruk en pensel per lokalisasjon. Husk å merke glasset med prøvetakingssted. (Eks: Sår/eksem ve.hånd).​

Såret rengjøres grundig før prøven tas. Fjern puss og skorper med sterilt saltvann. Stryk penselen mot bunnen/senter av såret/lesjonen og langs sårkantene. Sett penselen direkte tilbake i røret uten at den berører ytterkanten av prøveglasset.

4. Eventuelt fra innstikksteder for fremmedlegemer (eks. venflon / veneport)

Stryk penselen tett inntil innstikkstedet der fremmedlegeme penetrerer hud/slimhud (venflon, kateter, dren etc)​

Sist oppdatert 08.09.2023