Behandling, Peritonealdialyse

Posedialyse, Sykehuset Levanger

Ved posedialyse (peritonealdialyse) føres dialysevæske inn i bukhulen gjennom et kateter på magen. Dialysevæsken i buken må skiftes ut med jevne mellomrom fordi den etter noen timer blir mettet med avfallsstoffer og dermed mister effekt. Med litt planlegging kan posedialyse fint kombineres med jobb og reiser.

Dialyse er en livslang behandling, dersom du ikke kan få ny nyre. Dialysen renser blodet ditt slik at du ikke dør av nyresvikten, men kan leve med sykdommen. Ved posedialyse er det bukhinnen som fungerer som rensefilter når avfallsstoffene fra blodbanen transporteres over i dialysevæsken.

Du kan skifte fra posedialyse til hemodialyse (maskindialyse på sykehus) om du ønsker det eller hvis medisinske forhold gjør det nødvendig.

Mange opplever at energinivået øker gradvis etter oppstart av posedialyse, og at symptomene blir redusert eller forsvinner. Men posedialyse erstatter ikke funksjonen til friske nyrer fullt ut. Du vil derfor kunne oppleve at ikke alle symptomene på nyresvikten forsvinner helt.

Med posedialyse vil mange i mindre grad enn ved hemodialyse trenge kost- og drikkerestriksjoner. Dette skyldes delvis at nyrenes egen evne til å skille ut væske og avfallsstoffer ofte bevares bedre, og delvis at rensingen av blodet og utskillelse av overskuddsvæske foregår kontinuerlig.

Det finnes to ulike metoder for posedialyse: Med manuelle poseskift (CAPD) eller ved hjelp av dialysemaskin (APD). Utstyret du trenger til posedialyse blir levert hjem til deg. Volumet på utstyret du får levert, kan tilsvare et to-dørs garderobeskap.

Manuelle poseskift (CAPD) 

CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) betyr i praksis at utskiftingen av dialysevæske blir utført manuelt med poser som du kobler til kateteret. Med CAPD har du dialysevæske i buken hele døgnet, men du skifter den ut med om lag 4 timers mellomrom, det vil si morgen, formiddag, middag og kveld.

Ved hvert skift setter du inn mellom 2 og 2,5 liter dialysevæske.  Det tar totalt om lag 30 minutter å utføre et poseskift, det vil si å bytte ut dialysevæsken i buken med ny dialysevæske. Du må regne med 4 poseskift per dag.

Automatisert peritonealdialyse (APD)

Med APD kobler du deg til en dialysemaskin som utfører inn- og uttappingen av dialysevæske om natten mens du sover. Du kan koble deg fra maskinen, for eksempel når du må på toalettet. Med APD varer behandlingen vanligvis i 8-10 timer. Hos de fleste avsluttes behandlingen om morgenen med at maskinen setter inn mellom 1.5 og 2.5 liter væske som blir værende i buken til du kopler deg til maskinen igjen om kvelden.

Henvisning og vurdering

De fleste pasienter med kronisk nyresykdom henvises til nyremedisinsk poliklinikk i god tid før det er aktuelt med nyreerstattende behandling (posedialyse, hemodialyse eller nyretransplantasjon). Valg av behandlingsform gjør du etter grundig diskusjon med nyrelegen og eventuelt nyresykepleier.

Før

Før du kan starte med posedialyse vil du få operert et kateter inn i bukhulen din. Kateteret er en tynn plastslange som opereres inn ved et kirurgisk inngrep, helst to til tre uker før oppstart av dialysen. Operasjonen foregår oftest i narkose, i sjeldne tilfeller i lokalbedøvelse. Dette vil du få nærmere beskjed om på forhånd. Du må regne med to til tre dager på sykehus i forbindelse med inngrepet. 

På sykehuset du får grundig opplæring i å utføre posedialysen selv. Opplæringen tilpasses den enkeltes behov og tar vanligvis én til to uker. Hvis du trenger hjelp, vil hjemmetjenesten kunne utføre posedialysen. De får i så fall opplæring fra sykehuset.

Under

Når du utfører posedialyse, fører du dialysevæske inn i bukhulen gjennom kateteret du har fått operert inn. For at du ikke skal begynne å fryse eller kjenne ubehag ved inntapping, varmes dialyseposene til kroppstemperatur på en varmeplate som du låner fra sykehuset.

Dialysevæsken i buken må skiftes ut med jevne mellomrom fordi den etter noen timer blir mettet med avfallsstoffer og dermed mister effekt. Dialysevæsken som har stått i buken din, tapper du ut gjennom kateteret. Etterpå setter du inn ny kroppstemperert dialysevæske. 

Når du tapper ut dialysevæsken, kan du mot slutten av uttappingen oppleve et ubehag eller sug i magen, fordi kateteret suger seg mot bukveggen. Det er ikke farlig, og ubehaget forsvinner når du setter væske inn i buken igjen.

Det er normalt å kjenne seg litt stinn over magen når du har satt inn ny dialysevæske, spesielt de første gangene du utfører poseskift. De fleste venner seg til å ha væske i buken etter kort tid.

Etter

Det er ikke lett å kjenne på kroppen om du får god nok dialyse. Du blir derfor fulgt opp på sykehuset med jevnlig kontroll av blod, urin og dialysevæske, der vi blant annet sjekker om innholdet av avfallsstoffer i blodet reduseres tilstrekkelig. 

Dersom du over tid får for dårlig dialyse, vil du kunne kjenne det ved at du opplever ett eller flere av disse symptomene:  

 • du blir slapp og har lite energi
 • du får dårlig matlyst
 • du får væskeansamling i kroppen som kan gi brå vektoppgang og tung pust

Vær oppmerksom

Bivirkninger av å ha dialysevæske i buken kan være at du føler deg oppblåst og stinn, eller at du får forstoppelse. Etter lang tid med posedialyse kan dialysevæsken svekke bukhinnen slik at den blir tykkere og fungerer dårligere.

De vanligste komplikasjonene som oppstår i forbindelse med posedialyse er:

 • Infeksjoner som kan lede til bukhinnebetennelse eller betennelse rundt kateterinngangen. I enkelte tilfeller må behandlingen avbrytes og dialysekateteret fjernes som følge av en slik alvorlig infeksjon
 • Lekkasje av dialysevæske rundt kateteret
 • Knekk på kateterslangen eller feil plassering, slik at det blir problemer med drenering av dialysevæske inn og ut av buken
 • Utvikling av brokk som følge av økt trykk på bukveggen på grunn av dialysevæsken

Kontakt

Sykehuset Levanger Dialyse

Kontakt Dialyse

Sykehuset Levanger

Dialyse 0.etg i hovedbygningen
Kirkegata 2
7601 Levanger
Telefon: 74 09 82 77   (18 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Sykehuset Namsos

Dialyse 1. etg i hovedbygningen
Havikvegen 8
7803 Namsos
Telefon: 74 21 57 45    (7 dialyseplasser)
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

DMS Inn-Trøndelag

Innherred Helse- og beredskapshus 4 etg.
Seilmakergata 10
7725 Steinkjer
Telefon: 990 93 960     (7 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 21:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:00 - 21:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 08:00 - 21:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Værnesregionen DMS

Dialyse 2 etg
Yrkesvegen 2
7500 Stjørdal
Telefon: 74 83 23 60, tastevalg 3          7 dialyseplasser
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 21:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 21:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 21:00
 • Lørdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT

Grong Helsetun

Blåklokkeveien 15
7870 Grong
Telefon: 905 72 041     (5 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Rørvik Sykestue

Kirkegata 10A
7900 Rørvik
Telefon: 915 12 415     (4 dialyseplasser)
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Praktisk informasjon

Du vil få en pasientansvarlig sykepleier som, sammen med deg, pasientansvarlig lege og eventuelt dine pårørende, planlegger og tar avgjørelser om din behandling. I hverdagen kan du bli behandlet av andre enn din pasientansvarlige sykepleier og pasientansvarlige lege.

Vi oppfordrer deg til å ta aktivt del i egen behandling og pleie, og til å møte til behandling etter intervallet nefrolog har foreskrevet. Å ta aktivt del i egen behandling og pleie er viktig for å oppleve mestring i hverdagen, og vil bidra til den best mulige opplevelsen. Eksempler på oppgaver du kan gjøre er å ta på/av sengetøy, rydde bort etter behandling, få opplæring i å forberede dialysemaskin og å håndtere egen blodtilgang.

Hvis du har tegn på infeksjon, som for eksempel diare, oppkast, feber eller luftveissymptomer, må du gi beskjed til personalet FØR du kommer til oss. Telefonnummeret til ditt dialysested finner du i oversikten ovenfor.

Vi foretar en vurdering av om du har rett til transport til dialysebehandling på medisinsk grunnlag. Eventuell bestilling av transport ordner vi. Transporten skjer med felles drosje.

Les mer om pasientreiser (helsenorge.no)

Du får tildelt oppmøtetidspunkt og utdelt ukeplaner. Har du behov for å endre oppmøtetid, må du avtale dette direkte med personalet i forkant. 

Ved oppmøte på ikke avtalt tidspunkt, kan du få beskjed om å komme tilbake til avtalt tid, eventuelt å sitte ned og vente til det er kapasitet til å starte behandlingen. 

Av beredskapshensyn må vi fordele pasienter jevnt på dag- og kveldsbehandlinger. Du må derfor regne med at deler av din behandling vil foregå på kveldstid. 

Du vil få tilbud om stolsykling under dialysebehandlingen. Dette anbefaler vi, da det gir en bedre effekt av behandlingen, og kan være med på å motvirke muskelkramper.

Ta gjerne med eget lesestoff eller iPad om du ønsker det. Det er WIFI tilgjengelig på sykehuset.

Det er anledning til å motta besøk, etter avtale med personalet. Besøket bør begrenses til cirka 30-60 minutter. I enkelte tilfeller vil vi be besøkende vente utenfor, f.eks ved oppstart/avslutning dialyse, og ved visittgang. Dette er viktig for å ta hensyn til andre pasienter, og å ivareta taushetsplikten.

Vi serverer et måltid cirka klokka 09:30 på formiddagen og 16:30 på ettermiddagen. Ta med eventuelle måltidsmedisiner, og administrer dette selv under måltidet.

For at Dialysen skal være et godt sted å være for pasienter og ansatte, ber vi om følgende:

Vask hendene før dialysebehandlingen

Vask hendene og sprit dem godt før du begynner dialysebehandlingen. Dette for å unngå infeksjoner og spredning av smitte.

Taushetsplikt

Det forventes gjensidig taushetsplikt mellom pasienter. Husk at dette også gjelder på sosiale medier. Fotografering av medpasienter og helsepersonell er ikke tillatt.

Ta hensyn når du bruker mobiltelefon

Bruk gjerne mobiltelefonen din når du er hos oss, men ta hensyn til andre ved å sette den på lydløs og å ikke føre samtaler som forstyrrer andre. Benytt hodetelefoner når du hører radio eller ser filmer.

Vanlig folkeskikk

Det forventes at alle opptrer med respekt ovenfor medpasienter og personalet. Med dette menes vanlig folkeskikk, og det å være hyggelig mot hverandre. Ber om tålmodighet for at det kan bli noe venting ved på- og avkobling på grunn av ulike vurderinger.

Rydd opp etter deg

Forlat dialyseplassen slik du fant den. Rydd opp puter og pledd, samt kast søppel.

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Diagram


​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​