En person som holder en hånd

Retningslinjer for besøkende

Skal du besøke noen på sykehuset?

Retningslinjene for besøk er ulik på de somatiske avdelingene, psykiatriske avdelingene og føde- og barselsavdelingen.

Besøkstid: Kl.17:00 - 19:00 hele uka​.
 
Har du behov for å besøke inneliggende pasient utenfor ordinær besøkstid, ber vi deg ta direkte kontakt med den aktuelle avdeling for å avtale besøk. Sykehusenes ansatte vil legge til rette når det er behov for annen besøkstid for barn, ungdom og alvorlig syke inneliggende pasienter.
 
 

Ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.​

Besøk er begrenset til partner og søsken. Dette er et tiltak for å gi inneliggende mødre nødvendig ro i etterkant av fødselen. 

Ingen restriksjoner vedrørende tidspunkt for besøk.

Blomster

Ved ønske om å levere blomster til inneliggende pasienter, uten at man selv skal på besøk, kan dette gjøres via informasjonsskranken i hovedinngangen. Aktuell avdeling vil da bli kontaktet og vil ta ansvar for å overlevere blomstene.

Håndhygiene og munnbind 

Vi ber om at du ivaretar god håndhygiene ved besøk hos oss. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, ønsker vi at du bruker munnbind.

Sist oppdatert 15.01.2024